عکس سقف بازار خان یزد

عکس سقف بازار خان یزد در اندازه 3800 در 2200 و حجم 2.8 مگابایت عکس…