عکس بافت تاریخی یزد

عکس بافت تاریخی یزد در اندازه 3300 در 4400 و حجم 2.87 مگابایت عکس با…